Home Xây dựng Tiến Anh xây dựng J & K

Tiến Anh xây dựng J & K

1,792 views
0
Jack ………………………………………………….Kích
Jackhammering …………………………………..Búa máy đập
Jacking ……………………………………………..Việc kích, việc kéo căng cốt thép
Jacking device ……………………………………Thiết bị kích
Jacking end ………………………………………..Điểm đầu cốt thép được kéo căng bằng kích
Jacking end…………………………………………Điểm đầu cốt thép được kéo căng bằng kích
Jacking force……………………………………….Lực kích(để kéo căng cốt thép)
Jacking force……………………………………….Lực kích(để kéo căng cốt thép)
Jalousie ………………………………………………Lá chớp lớp bản
Jamb ………………………………………………….Đố dọc cửa
Job-placed concrete …………………………….Bê tông đổ tại chỗ
Job-placed concrete …………………………….Bê tông đổ tại chỗ
Joggle beam ………………………………………..Dầm ghép mộng
Joint ……………………………………………………Khe nối
Joint beam …………………………………………..Thanh liên kết
Joint sealers ………………………………………..Bơm keo tại đường ron
Joint sealers ………………………………………..Bơm keo tại đường ron
Joint tape …………………………………………….Băng dính
Joint, Connection, Splice………………………..Liên kết, nối,
Joint-sealing compound……………………….. Keo chèn khe nối, chèn đường ron
Joist …………………………………………………..Đà
Joists………………………………………………….Đà
Jumping sheet …………………………………….Tấm vải căng ra để cứu người
Junior beam …………………………………………Dầm bản nhẹ
Keeping the line operating …………………………..Giữ cho thông tuyến đường
Kennel ……………………………………………………..Chuồng chó
Kennels and animal shelters ……………………….Chuồng chó và chuồng động vật khác
Key …………………………………………………………Thanh chốt
Key block segment ……………………………………Đoạn hợp long
Key stone ………………………………………………..Viên đá hợp long cầu vòm đá
Key, Key block, Capstone ………………………….Chốt đỉnh vòm
Kick plates ……………………………………………….Tấm chắn
King post girder ………………………………………..Dầm tăng cường độ cứng trụ
Knot ………………………………………………………..Mắt cá