Home Bài học Phân biệt, nhận biết đơn vị đo lường của Anh – Mỹ

Phân biệt, nhận biết đơn vị đo lường của Anh – Mỹ

2,784 views
0

Phân biệt, nhận biết cho dân kỹ thuật về đơn vị đo lường của Anh – Mỹ

Đơn vị đo chiều dài, đo khối lượng, trọng lượng, thời gian…

1. Hệ mét
Name: don-vi-do-luong-he-metcua-anh-my-11.jpg<br /><br />
Views: 999<br /><br />
Size: 152.3 KB

2. Đơn vị đo chiều dài
Name: don-vi-do-luong-chieu-dai-cua-anh-my-13.jpg<br /><br />
Views: 1042<br /><br />
Size: 97.6 KB

3. Đơn vị đo Thời gian, Khối lượng, Dung tích, Đoc góc và đo Vòng tròn
Name: don-vi-do-thoi-gian-khoi-luong-dung-tich-goc-do-cua-anh-my-15.jpg<br /><br />
Views: 946<br /><br />
Size: 160.6 KB

4. Đơn vị đo diện tích
Name: don-vi-do-luong-dien-tich-cua-anh-my-14.jpg<br /><br />
Views: 893<br /><br />
Size: 91.8 KB

5. Đo độ nhiệt tương ứng
Name: don-vi-do-do-nhiet-tuong-ung-cua-anh-my-17.jpg<br /><br />
Views: 871<br /><br />
Size: 102.8 KB

6. Đơn vị đo hàng hải
Name: don-vi-do-hang-hai-cua-anh-my-16.jpg<br /><br />
Views: 867<br /><br />
Size: 108.3 KB

7. Đo cân, trọng lượng
Name: don-vi-do-luong-trong-luong-cua-anh-my-12.jpg<br /><br />
Views: 861<br /><br />
Size: 118.9 KB

         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%