Home Cơ Khí Đồ gá cơ khí Các loại đồ gá trong gia công cơ khí

Các loại đồ gá trong gia công cơ khí

4,992 views
0

Khi gia công cơ khí để đảm độ chính xác cho sản phẩm, tránh xê dịch sản phẩm khi gia công người ta cần đến đồ gá cơ khí, có thể tham khảo các loại đồ gá cơ khí trong các danh mục của nhà sản xuất.

do ga co khi
Các loại đồ gá cơ khí có thể là khối V, chốt kẹp, .. và tính theo bậc tự do khi kẹp.