Home Điện Tiếng Anh thủy điện P1

Tiếng Anh thủy điện P1

3,560 views
0

iyaly2Air circuit breakers (ACB)…………………………..    Máy cắt không khí.

Automatic circuit recloser (ACR)…………………    Máy cắt tự đóng lại.

Area control error (ACE)………………………………  Khu vực kiểm soát lỗi.

Analog digital converter (ADC)…………………….  Bộ biến đổi tương tự số.

Automatic frequency control (AFC)……………….  Điều khiển tần số tự động.

Arithmatic logic unit (ALU)…………………………   Bộ số học và logic (một mạch điện tử thực hiện phép tính số học và logic).

Automatic generation control (AGC)……………….  Điều khiển phân phối công suất tự động.

Automated meter reading (AMR )…………………    Đọc điện kế tự động.

Automatic transfer switch (ATS)…………………….  Thiết bị chuyển nguồn tự động.

Autoreclosing schemes (ARS)………………………..  Sơ đồ tự đóng lại tự động.

Direction……………………………………………………..  Chiều hướng, phương hướng.

Straight forward…………………………………………….  Thẳng tới.

Complicated………………………………………………..    Phức tạp.

Spinning……………………………………………………….  Xoay tròn.

Coil…………………………………………………………….    Cuộn dây.

Magnetic field………………………………………………… Từ trường.

Constant…………………………………………………………  Liên tục, liên tiếp.

Motion…………………………………………………………… Chuyển động.

Brushes………………………………………………………….  Chổi than trong các động cơ.

Slip rings……………………………………………………….  Vòng quét trên trục, nơi tiếp xúc với chổi quét.

Air distribution system…………………………………….  Hệ thống điều phối khí.

Ammeter………………………………………………………..  Ampe kế.

Busbar…………………………………………………………..  Thanh dẫn.

Cast resin dry transformer……………………………….  Máy biến áp khô.

Circuit breaker……………………………………………….  Aptomat hoặc máy cắt.

Compact fluorescent lamp……………………………..    Đèn huỳnh quang.

Contactor………………………………………………………  Công tắc tơ.

Current carrying capacity………………………………..  Khả năng mang tải.

Dielectric insulation………………………………………..   Điện môi cách điện.

Distribution Board………………………………………….. Tủ/bảng phân phối điện.

Downstream circuit breaker…………………………….   Bộ ngắt điện cuối nguồn.

Earth conductor……………………………………………… Dây nối đất.

Earthing system……………………………………………..  Hệ thống nối đất.

Equipotential bonding……………………………………  Liên kết đẳng thế.

Fire retardant……………………………………………….   Chất cản cháy.

Galvanised component………………………………….  Cấu kiện mạ kẽm.

Impedance earth……………………………………………  Điện trở kháng đất.

Instantaneous current…………………………………….  Dòng điện tức thời.

Light emitting diode…………………………………….   Điốt phát sáng.

Neutral bar ………………………………………………..    Thanh trung tính.

Oil immersed transformer…………………………….   Máy biến áp dầu.

Outer sheath……………………………………………….    Vỏ bọc dây điện.

Relay…………………………………………………………..  Rơ le.

Sensor / Detector …………………………………………  Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm.

Switching panel ……………………………………………  Bảng đóng ngắt mạch.

Tubular fluorescent lam…………………………………  Đèn ống huỳnh quang.

Upstream circuit breaker………………………………..  Bộ ngắt điện đầu nguồn.

Voltage drop……………………………………………….   Sụt áp.

Accesssories……………………………………………….   Phụ kiện.

Alarm bell…………………………………………………..  Chuông báo tự động.

Burglar alarm………………………………………………..  Chuông báo trộm.