Home Điện KHÍ SINH HỌC – BIOGAS

KHÍ SINH HỌC – BIOGAS

2,949 views
0
Khí sinh học - Biogas
Khí sinh học – Biogas

Giải thích: Khí sinh học được tạo ra nhờ quá trình ủ lên men các chất hữu cơ như phân động vật, thức ăn thừa, nước thải cống rãnh, phế thải nông nghiệp. Khí sinh học cung cấp điện năng, chất đốt, nhiên liệu cho xe cộ, … Bã thải của quá trình phân hủy được dùng làm thức ăn cho vật nuôi, dùng làm phân trộn, phân bón hay chất dinh dưỡng cho cây trồng.

Các từ trong hình:

  • Organic material (e.g., animal waste, food waste, agricultural waste, wasterwater sludge): Chất hữu cơ (ví dụ: phân động vật, thức ăn thừa, nước thải cống rãnh, phế thải nông nghiệp)
  • Digestion tank: Thùng phân hủy
  • Biogas (for electricity, heating, vehicles, pipelines): Khí sinh học (cung cấp năng lượng điện, chất đốt, nhiên liệu cho xe cộ)
  • Co-products (e.g., livestock bedding, compost, fertilizer, nutrients): Sản phẩm phụ (ví dụ: thức ăn cho vật nuôi, phân trộn, phân bón, chất dinh dưỡng cho cây trồng)
         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%