Home Điện PHƯƠNG PHÁP PHÂN HỦY KỴ KHÍ QUY MÔ LỚN

PHƯƠNG PHÁP PHÂN HỦY KỴ KHÍ QUY MÔ LỚN

4,159 views
0
PHƯƠNG PHÁP PHÂN HỦY KỴ KHÍ QUY MÔ LỚN
PHƯƠNG PHÁP PHÂN HỦY KỴ KHÍ QUY MÔ LỚN

Giải thích: Sau một thời gian ủ ngô trong hầm ủ, phần bã thải được dùng làm phân bón. Phần khí sinh học góp phần cung cấp nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện kết hợp.

Các từ trong hình:

 • Neighbouring fields: 550 ha: Khu đất 550 hecta
 • Corn: Ngô
 • Organic waste used as fertilizier: Bã thải từ hầm ủ dùng làm phân bón
 • Biogas: Khí sinh học
 • Combined heat-and-power plant: Nhà máy nhiệt điện kết hợp
 • Electricity: 15 electrical GWh a year: Điện: Tạo ra 15 Gigawatt giờ điện/ năm
 • Heat: 16 Thermal GWH a year: Nhiệt: Tạo ra 16 Gigawatt giờ nhiệt/ năm
 • Corn production: Sản phẩm từ ngô
 • Wastewater: Nước thải
 • Monitoring the water and effluent systems: Kiểm tra hệ thống nước sau xử lý
 • WWTP: Nhà máy xử lý nước thải (WWTP = Wastewater Treatment Plant)
 • Digested sludge + Treated water: Bùn tự hủy + Nước đã xử lý
 • Fertilization and irrigation: Phân bón và tưới tiêu
 • Gas from landfill & the methane fermentation of green waste: Khí từ bãi rác và khí từ sự lên men metan của rác hữu cơ dễ phân hủy
 • Cogeneration facility: Cơ sở đồng phát (Đồng phát là việc sử dụng động cơ nhiệt hoặc máy điện đồng thời tạo ra cả điện và nhiệt hữu ích)
 • Electricity 14 electrical GWh a year: Tạo ra 14 Gigawatt giờ điện/ năm
         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%