Home Uncategorized Manufacturing instant noodles: Sản xuất mì ăn liền

Manufacturing instant noodles: Sản xuất mì ăn liền

1,871 views
0

mỳ ăn liền

Giải thích: Bột được vận chuyển bằng xe tải đến các hầm dự trữ, sau đó chúng được trộn lẫn và nhào trong máy trước khi được kéo thành sợi và cắt nhỏ để ép lại và kéo lại thành sợi nhỏ hơn. Kế đến, chúng được định hình sao cho vửa với các ly và được chiên qua dầu và sấy khô để thuận lợi cho bảo quản và đáp ứng nhanh chóng cho người dung trước khi đóng gói, dán nhãn và phân phối.

Các từ trong hình:

-Flour is transported by truck to storage silos: Bột được vận chuyển bằng xe tải đến các hầm dự trữ

-The flour is mixed and kneaded in a machine: Bột được trộn lẫn và nhào trong một máy

-The dough is stretched on rollers: Bột được kéo dài trên các con lăn

-Sheets of noodle material are cut into fine strands:các tấm bột làm mì được cắt thành sợi

-Pre-steaming gelatinizes the noodles for easier digestion:tạo thành dạng mềm cho dễ chế biến

-The noodles are formed to fit into the cups: mì được định hình sao cho vửa với các ly

-Noodles are cooked in oil and dried for good storage and quick reparation by the consumer:mì được chiên qua dầu và sấy khô để thuận lợi cho bảo quản và đáp ứng nhanh chóng cho người dùng

-The noodles are wrapped with labels and sealed for freshness:mì được dán nhãn và đóng dấu kiểm định

-The cups are boxed and shipped to the stores: các ly mì được đóng gói và vận chuyển đến các cửa hàng

-Market:chợ