Home Uncategorized QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI LÊ TƯƠI

QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI LÊ TƯƠI

2,345 views
0
a1
Quy trình đóng gói lê tươi

Giải thích: Lê tươi được vận chuyển tới nhà máy. Tại đây lê được rửa sạch, kiểm tra chất lượng rồi được bảo quản tại kho lạnh. Sau đó lê được kiểm định, phân loại, rồi được gọt vỏ, bỏ lõi, thái miếng và đóng hộp. Những hộp này sẽ được niêm phong lại. Tiếp theo, lê được khử trùng. Cuối cùng các thùng lê được dán nhãn và đem đi phân phối.

Dưới đây là quy trình đóng gói lê tươi hoàn chỉnh:

 1. Hand picking: Hái lê
 2. Transporting: Vận chuyển
 3. Washing: Rửa sạch
 4. Quality checking: Kiểm tra chất lượng
 5. Cold storing: Bảo quản lạnh
 6. Weighing/ Grading: Kiểm định/ Phân loại
 7. Peeling: Gọt vỏ
 8. Coring/ Slicing: Bỏ lõi/ Xắt miếng
 9. Canning: Đóng hộp
 10. Sealing: Niêm phong
 11. Cooking/ Sterilizing: Chế biến/ Khử trùng
 12. Labelling: Dán nhãn
 13. Storage: Bảo quản
 14. Despatch: Phân phối