Home Uncategorized QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI TÁO TƯƠI

QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI TÁO TƯƠI

1,990 views
0
aa1
Quy trình đóng gói táo tươi

Giải thích: Táo tươi được vận chuyển tới nhà máy để kiểm tra chất lượng và bảo quản tại kho lạnh. Sau khi được kiểm định chất lượng, táo được gọt vỏ, thái miếng và đóng hộp. Những hộp này sẽ được niêm phong lại. Tiếp theo, táo được khử trùng. Cuối cùng các thùng táo được dán nhãn và đem đi phân phối.

Dưới đây là quy trình đóng gói táo tươi hoàn chỉnh:

 1. Hand Picking: Hái quả
 2. Transporting: Vận chuyển
 3. Washing: Rửa sạch
 4. Quality: Chất lượng
 5. Cold Storing: Bảo quản trong kho lạnh
 6. Weighing/ Grading: Kiểm định/ Đánh giá
 7. Peeling: Gọt vỏ
 8. Corning/ Slicing: Thái miếng
 9. Canning: Đóng hộp
 10. Sealing: Niêm phong
 11. Cooking/ Sterilizin: Chế biến/ Khử trùng
 12. Labelling: Dán nhãn
 13. Storage: Xếp kho
 14. Despatch: Phân phối