Home Uncategorized Quy trình sản xuất rượu vang

Quy trình sản xuất rượu vang

2,292 views
0

 

rượu vang

Giải thích: nhỏ được cho vào máy ép và lên men sau đó được lọc nén lại và cho vào bể chứa trước khi được cho vào thùng. Kế đến chúng sẽ được lọc lại và cho vào chay để đóng gói và phân phối.

Các từ trong hình

(Step: bước)

-Grapes: nho

-Step 1: Crusher: máy ép

-Step 2: Fermentation:lên men

-Step 3:Press:lọc nén

-Step 4:Tank:bể chứa

-Step 5: Barrel:thùng tròn

-Step 6: Filter:lọc

-Step 7:Bottle:chai

-Step 8:Aging:làm chin