Home Uncategorized Shrink Sleeves Manufacturing process: quy trình sản xuất dán nhãn

Shrink Sleeves Manufacturing process: quy trình sản xuất dán nhãn

1,506 views
0

dán

Giải thích:  Phim được in nỗi những hình ảnh như thiết kế trước khi uốn tạo hình và gấp nếp. Kế đến chúng được cắt và bao xing quanh chay nhựa trước khi được ép lại bằng nhiệt.

Các từ trong hình:

-Film rolls: cuộn phim

-Flexo printing: in nổi

-Forming+Seaming: uốn tạo hình+gấp nếp

-Cutting + Applying:cắt+áp bao xung quanh

-Heat shrinking: co vì nhiệt