Home Uncategorized Thanh truyền bạc ô tô

Thanh truyền bạc ô tô

1,552 views
0

Thanh -Truyen- bạc

1 : Bạc đầu to thanh truyền

2 : Nữa trên đầu to thanh truyền

3 : Nữa dưới đầu to thanh truyền

4 : dấu tròn

5 : bulong

6 : chốt pittong

7: Đầu nhỏ thanh truyền

8 : Thanh truyền

9 :Đầu to thanh truyền