Home cad/cam Một số thuật ngữ dùng trong phần mềm mô phỏng phân tích

Một số thuật ngữ dùng trong phần mềm mô phỏng phân tích

4,156 views
0

 Communicator

Mô phỏng phân tích là khâu cuối cùng trước khi một sản phẩm được chế tạo, việc mô phỏng giúp đánh giá được khả năng hoạt động , các cơ tính, tính chất của sản phẩm có phù hợp với các điều kiện làm việc, nếu chưa phù hợp sẽ được chỉnh sửa cho đến khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật rồi mới tiến hành sản xuất hàng loạt.

 

Dưới đây là các thuật ngữ thường gặp:

Link : liên kết, khâu

Node and elements : nút và phần tử

Property : thuộc tính

Meshing: chia lưới

Clamp : ngàm

Slider : ràng buộc khớp trượt

Sliding Pivot: khớp xoay trượt

Ball Joint: Khớp cấu

Pivot : khớp xoay

Distributed Force : Lực phân bố

Moment: mô men

Bearing Load : tải dạng ổ lăn

Acceleration : Gia tốc

Rotation Force: lực li tâm

Line force Density : lực phân bố trên đường thẳng

Temperature Field : miền nhiệt độ

Combined load : tải tổng hợp

Fastened spring : ghép lò xo

Bolt tightening  : ghép chặt bằng bu lon

Spot Weld Connection : mối ghép hàn điểm

Deformaton : biến dạng

Von Mises Stress : ứng suất

Displacement : chuyển vị

Amplification : độ phóng đại

Periodicity : sự ràng buộc chu kỳ

Beam : dầm

FEM: phần tử hữu hạn

         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%