Home Cơ Khí Các thông số trong đo lường

Các thông số trong đo lường

3,835 views
0

Touch point: điểm tiếp xúc

Plane point: điểm trong mặt phẳng

Space point: điểm trong không gian

Net point: Điểm lưới

Mid point: điểm ở giữa

Radius correction: bán kính chính xác

2-dimensional line: đường thẳng 2D

Circle: đường tròn

Sphere: hình cầu

Cylinder: hình trụ

Cone: hình nón

Slanted hole: lỗ xiên

Projection: hình chiếu

Tilt of the direct line: độ nghiêng của đường chiếu (đường mà bạn nhìn trực diện)

Reference value : giá trị tham chiếu

groove angle: góc nghiêng của rãnh

Slanted plane : mặt phẳng xiên

Tilted angle: góc nghiêng

Open angle of the cone: góc côn của hình nón

Vertex angle: góc ở đỉnh (hình nón)

dimension: kích thước

The inclined plane: mặt phẳng nghiêng

center-coordinates value: giá trị tọa độ tâm

Normal line: đường thẳng vuông góc

         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%