Home Cơ Khí Chu trình của sản xuất đồ hộp bằng nhôm như lon bia,...

Chu trình của sản xuất đồ hộp bằng nhôm như lon bia, lon cocacola,…

4,090 views
0

Hình 13. Chu trình của vỏ hộp nhôm

+ Giải thích:

Người ta khai thác quặng bô xít về, làm sạch sơ bộ, nấu chảy nhôm và đúc thành thỏi. Nhôm được cán thành tấm và sản xuất thành các đồ hộp chứa thức ăn, đồ uống như lon bia, coca,… để bảo quản, khi con người sử dụng xong thì đem vỏ lon đó đi phân loại rồi nghiền vụn. Nghiền vụn xong người ta đem nấu nhôm và đúc lại thành thỏi. Cứ như vậy, chu trình tái chế nhôm tiếp tục trong 60 ngày.

Bausite extraction: Khai thác quặng boxit

Alumina refining: Làm sạch ô xít nhôm

Primary smelting: Nấu chảy oxit nhôm

Ingot casting: Đúc thỏi

Fabrication: Sản xuất tấm nhôm

Can manufacturing: Sản xuất lon, hộp

Beverage cans: Lon, hộp đựng đồ ăn thức uống

Recycling cans: Tái chế vỏ lon, hộp

Sorting: Phân loại

Shredding: Nghiền nhỏ

Remelting: Nấu chảy lại