Home Cơ Khí Chu trình của thép và tái chế thép

Chu trình của thép và tái chế thép

2,987 views
0

Hình 12. Chu trình tái chế thép

+ Giải thích:

Từ vật liệu thô (quặng sắt, …) người ta sản xuất ra thép, từ thép sản xuất ra nhiều sản phẩm khác nhau, những sản phẩm này được đưa vào sử dụng như xây nhà, làm cối xay gió,ô tô,… Khi đã hết tuổi thọ, thép được đưa đi tái chế, quay lại một chu trình tiếp theo.

+ Các từ trong hình vẽ:

Steel lifecycle and recycling: chu trình của thép và tái chế thép

Raw material: Vật liệu thô

Recycling of steel and other materials at works: Tái chế thép và vật liệu khác khi làm việc

Steel production: Sản phẩm làm bằng thép

Recycled steel after product use: Thép được tái chế sau khi sử dụng

Recycled steel from upgrading process: Quá trình tái sản xuất thép xuất phát từ việc cải thiện chất lượng của sản phẩm

Product use: Sử dụng sản phẩm

Product manufacture: Sản xuất sản phẩm

Product re-use: tái sử dụng sản phẩm

Recycling of mineral and other by-products: Tái chế khoáng vật và sản phẩm phụ khác