Home Cơ Khí Đúc liên tục

Đúc liên tục

5,026 views
0

Hình 15. Đúc thép liên tục

+ Giải thích:

Hình 15 là một mô hình thể hiện quá trình đúc thép liên tục.Thép được nấu chảy ở trong lò nấu, sau đó được rót ra máng rót, dưới máng rót có lỗ để cho kim loại chảy liên tục vào khuôn đúc. Trong khuôn đúc có hệ thống làm nguội làm cho kim loại lỏng đông rắn liên tục. Nhờ hệ thống con lăn, phần thép đã đông đặc được kéo ra ngoài khuôn và đi đến máy cắt oxy thành từng thỏi phôi ban đầu.

+ Các từ trong hình vẽ:

Molten steel: thép nóng chảy

Tap: tháo chảy

Ladle: Máng, gầu, phễu đựng kim loại lỏng

Tundish: Gầu chuyên dụng

Intermediate: Ngay lập tức

Temperature of the melt: Nhiệt độ nấu chảy

Below: Thấp hơn, dưới

Open mould: Khuôn mở

Water cooled plates: Thành khuôn được làm mát bằng nước

Solidified shell: Lớp đông đặc

Glowing hot: Nóng rực

Cut: Cắt

Slab: Phiến, tấm, thanh

Oxygen lances: Cần phun thiết bị cắt oxy

Mark: Đánh dấu

Cooling continues: Làm nguội liên tục

Quenching: Tôi thép

Strand: Cụm