Home Cơ Khí HƯỚNG DẪN TÁI CHẾ BÌNH ẮC-QUY Ô-TÔ

HƯỚNG DẪN TÁI CHẾ BÌNH ẮC-QUY Ô-TÔ

6,526 views
0
HƯỚNG DẪN TÁI CHẾ BÌNH ẮC-QUY Ô-TÔ
HƯỚNG DẪN TÁI CHẾ BÌNH ẮC-QUY Ô-TÔ

Giải thích: Bình ắc-quy cũ được tháo rời, phân thành phần nắp và vỏ, phần chì và phần dung dịch axit để tái chế. Phần nắp và vỏ được xay nhỏ, từ đó hình thành nắp và vỏ mới. Phần chì trong lưới ngăn được nấu chảy, từ đó hình thành lưới ngăn mới. Oxit chì cũng được tái sinh. Gộp phần vỏ, nắp, lưới ngăn và oxit chì ta được bình ắc-quy mới. Phần dung dịch axit được trung hòa để lấy tinh thể Natri Sunfat, phục vụ sản xuất vải, thủy tinh và thuốc tẩy.

Các từ trong hình:

 • Transportion: Vận chuyển
 • Spent Battery: Bình ắc-quy cũ
 • Spent Batteries are taken to a recycling facility where they are broken down and separated into components to begin the recycling process: Bình ắc-quy cũ được vận chuyển tới cơ sở tái chế, tại đó chúng được tháo rời và phân loại chờ tái chế.
 • Plastic: Nhựa
 • Plastic pellets recycled from old battery cases and covers are used to manufacture new battery cases and covers: Những mảnh nhựa từ vỏ và nắp bình ắc-quy cũ được dùng để sản xuất vỏ và nắp bình ắc-quy mới.
 • Crush the cases and covers: Xay nhỏ phần vỏ và nắp
 • Plastic pellets: Mảnh nhựa nhỏ
 • New covers and cases: Vỏ và nắp mới
 • Battery covers and cases are manufactured for new batteries from recycled plastic pellets: Vỏ và nắp bình ắc-quy mới được hình thành từ những mảnh nhựa của bình cũ.
 • New cases and lids: Vỏ và nắp mới
 • Lead: Chì
 • Lead ingots recycled from battery grids and lead oxide are used to manufacture new battery grids and components: Chì từ lưới ngăn và oxit chì được dùng để sản xuất lưới ngăn và những thành phần mới.
 • Melt grids: Lưới ngăn được nấu chảy.
 • Lead ingots: Thanh chì
 • New grids and lead oxide: Lưới ngăn và oxit chì mới
 • Battery Grids are manufactured from recycled lead for use in new batteries. Recovered lead oxide is also used in new battery manufacturing: Lưới ngăn được làm từ chì tái chế. Oxit chì tái sinh cũng được dùng để sản xuất bình ắc-quy mới.
 • New grids: Lưới ngăn mới
 • Lead oxide: Oxit chì
 • New battery: Bình ắc-quy mới
 • Battery Acid: Dung dịch axit trong bình ắc-quy
 • Sodium sulfate crystals separated from old battery acid are recycled and sold for use in textile, glass and detergent manufacturing: Tinh thể Natri Sunfat tách từ dung dịch axit trong bình ắc-quy cũ được tái chế để dùng trong sản xuất vải, thủy tinh và thuốc tẩy.
 • Neutralize battery acid: Trung hòa axit trong bình ắc-quy
 • Sodium sulfate crystals: Tinh thể Natri Sunfat
 • Glass, textiles, detergents: Thủy tinh, vải, thuốc tẩy
         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%