Home Cơ Khí LỐP XE ĐƯỢC TẠO RA NHƯ THẾ NÀO?

LỐP XE ĐƯỢC TẠO RA NHƯ THẾ NÀO?

4,221 views
2
2
LỐP XE ĐƯỢC TẠO RA NHƯ THẾ NÀO?

Giải thích: Nguyên liệu thô cùng với hỗn hợp cao su và chất hóa học được đưa vào cán tấm, cắt chéo sợi và được đưa tới máy tạo hình lốp. Sau đó lốp được ép lưu hóa và kiểm tra bằng tia X trước khi đem đi phân phối.

Các từ trong hình:

 • Raw materials: Nguyên liệu thô
 • Textile industries: Công nghiệp dệt
 • Fabric manufacture: Sản xuất sợi
 • Rubber plantation: Đồn điền cao su
 • Chemical industries: Công nghiệp hóa chất
 • Banbury mixer: Máy trộn Banbury
 • Fabric calendar: Cán tấm
 • Fabric bias cutter and sheet calender: Cắt chéo sợi và cán tấm
 • Extruders: Máy đúc ép
 • Bead construction: Kết cấu đường gân
 • Steel industries: Công nghiệp gang thép
 • Bead, belt, carcass, wire manufacture: Sản xuất tanh lốp, đai, lớp bố, dây tanh lốp
 • Wire calendar: Cán dây tanh lốp
 • Wire treatment cutter: Cắt dây đã xử lí
 • Tire building machine: Máy tạo hình lốp
 • Curing press and P.C.I: Nén ép lưu hóa và bảo dưỡng lốp sau bơm (PCI = Post Cure Inflator)
 • Final inspection: Kiểm tra lần cuối
 • Visual inspection: Kiểm tra bằng mắt
 • Balance: Cân bằng
 • Force variation: Thay đổi lực nén
 • X-ray: Nhiễu xạ tia X