Home Cơ Khí Phương pháp hàn bằng mỏ đốt

Phương pháp hàn bằng mỏ đốt

2,826 views
0

+ Giải thích:

Dụng cụ bao gồm mỏ đốt và que hàn. Hai bình oxi và bình axetilen cung cấp chất cháy và oxy để đốt cháy tạo nhiệt lượng cao nung chảy que hàn vào chỗ cần hàn. Hàn mỏ đốt độ chính xác không cao so với hàn Mig.

+ Các từ trong hình vẽ:

Filler rod: Que hàn

Weld seam: Mối hàn

Welding tip: Đầu mỏ hàn

Mixing chamber: Đầu chế hỗn hợp khí

Acetylene supply: Cung cấp khí C2H2

Oxygen supply: Cung cấp khí ôxy

Gas regulators: Điều chỉnh lượng khí ra

Oxygen cylinder: Bình oxy

C2H2 cylinder: Bình axetilen

Welding torch: Mỏ hàn