Home Cơ Khí Quá trình phun ép sản phẩm kim loại

Quá trình phun ép sản phẩm kim loại

2,407 views
0

Đây là quá trình tương tự như phun ép nhựa, sản phẩm ở đây là kim loại nhằm cho cơ tính tốt hơn, cũng như các tính chất ưu việt hơn. Tạo được nhiều hình dáng sản phẩm phức tạp so với các phương pháp gia công khác.

Metal powder:  bột kim loại

Polymer Binder: Chất kết dính polymer

Mixing: trộn

Granulation:  Quá trình hoá dẻo từng bước

Feed stock:  Phôi liệu

Green part: Sản phẩm thô

Solvent Debinding: Loại bỏ chất kết dính trên sản phẩm thô bằng dung môi

thermal debinding:  Loại bỏ chất kết dính trên sản phẩm thô bằng nhiệt

Brown Part: phôi đã được loại bỏ keo

Sintering: Ủ

Finish Part: Sản phẩm cuối