Home Cơ Khí Sơ đồ qui trình sản xuất xi măng asphalt

Sơ đồ qui trình sản xuất xi măng asphalt

3,750 views
0

Hình 9:Sơ đồ qui trình sản xuất xi măng asphalt

Các từ trong hình:

-rap bin & conveyor: thùng sàn và băng chuyền

-HMA storage: khoan chứa lớn

-truck load-out: cửa thoát

-dryer burner: lò sấy quạt

-primary collecter: bộ lọc cơ bản

-secondary collector: bộ lọc thứ cấp

-exhaust to atmosphere: hệ thống xả ra không khí

-exhaust fan: quạt hút

-loader: máy bốc xếp

-fine aggregate storage pile:khu vực chứa nguyên liệu mịn

-course aggregate storage pile: khu vực chứa nguyên liệu thô

-secondary fines return line: đường thu hồi nguyên liệu sau lọc thứ cấp

-counter-flow drum mixer: ống trộn đều

-conveyor: băng chuyền

-scalping screen: lưới lọc làm sạch

-feeders: rãnh thoát

-cold aggregate bins: hệ thống phễu làm lạnh

-asphalt cement storage: khu chứa xi măng atphan

-heater: bộ nung

-legend: chú thích

-emission points: điểm phát thải

-ducted emissions: đường dẫn khí thải

-process fugitive emissions: quá trình khí thải thoát ra

-open dust emissions: lượng bụi thải thoát ra

         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%