Home Cơ Khí Sơ đồ sản xuất các loại sản phẩm từ phôi ban đầu...

Sơ đồ sản xuất các loại sản phẩm từ phôi ban đầu của đúc liên tục

3,674 views
0

Hình 10. Ứng dụng của thỏi đúc

+ Giải thích:

Phôi sau khi đúc liên tục có dạng tấm, dạng billet nhiều kích cỡ, từ đó người ta có thể làm ra các tấm thép, ống hàn, thép tròn, dây dẫn, thép hình (I, U, T, L,…).

+ Các từ trong hình vẽ:

Continuous casting or ingots: Đúc liên tục hay đúc thỏi

Slab: Phôi dẹt

Billet: Phôi thép nhỏ

Bloom: Phôi thép lớn

Hot strip: Băng cán nóng

Cold strip: Băng cán nguội

Pickling and oiling: Tẩy gỉ và dầu mỡ

Skelp: Băng phôi ống

Welded pipe: Ống hàn

Steel Plate: Tấm thép

Hot-rolled bars: Thanh cán nguội

Cold-drawn bars: Thanh kéo nguội

Rods: Thanh tròn

Wire products: Sản phẩm dây các loại

Tube rounds: Ống tròn

Seamless pipe: Ống tròn không hàn

Structural shapes: Thép hình xây dựng

Rails: Thép đường ray