Home Cơ Khí Tiếng anh kỹ thuật về ổ lăn

Tiếng anh kỹ thuật về ổ lăn

1,764 views
0

Chúng ta có rất nhiều từ vưng tiếng anh kỹ thuật trong lĩnh vực hãy, vậy hãy tham khảo những mẫu từ vựng dưới đây nhé

6

7