Home Động Lực Chu trình của bố thắng

Chu trình của bố thắng

3,778 views
0

Hình 5. Chu trình phát triển sản phẩm của bố thắng.

+ Giải thích:

Bố thắng brake pads thực chất là má phanh ô tô được làm bằng cao su đặc biệt. Để chế tạo ra bố thắng, người thiết kế phải căn cứ vào yêu cầu kĩ thuật của xe, sau đó đưa vào sản xuất và lắp ráp trên ô tô. Sau đó là sự đánh giá về bố thắng như vậy đã đạt yêu cầu hay là chưa, khi đạt yêu cầu rồi thì đem bán cho các đại lý tới tay khách hàng để họ thay cho ô tô mỗi khi bố thắng bị mòn. Việc bổ sung những mẫu mã mới của bố thắng là không thể thiếu được, từ đó nảy ra nhiều ý tưởng mới cho thiết kế và sản xuất bố thắng hơn.

+ Các từ trong hình:

Design: Thiết kế

Manufacturing: Sản xuất

Validation: Bình phẩm, đánh giá

Purchase: Ghi chép thông tin

Sale: Bán

Customer: Khách hàng

Additional I & K model: Bổ sung mẫu I và K

Product Model: Mẫu sản phẩm