Home Động Lực Học từ vựng Ô tô bằng hình ảnh

Học từ vựng Ô tô bằng hình ảnh

8,749 views
3

tieng anh oto bom roto he thong lam mat

1,6 : Vỏ

2 : Roto ngoài

3,9 : Đệm

4:  Vít

5 : Lông đèn

7 : Roto trong

8 : Ống lót

10 : Trục điều khi