Home Sinh Hóa Cơ chế xử lý nước thải bằng màng điện ly

Cơ chế xử lý nước thải bằng màng điện ly

1,574 views
0

Quy trình:

Nước thải được làm sạch bằng màng điện ly là phương pháp hiện đại với sự hỗ trợ của điện và mục tiêu chính là xử lý nước thải có chứa COD.

Đầu tiên, nước thải chứa COD được đưa tới măt dương của pin xử lý cái mà có 3 lớp với lớp bảo vệ 2 bên và phần điện cực nằm ở giữa. Tại điện cực này, việc trao đổi H+ được diễn ra, đó là nguyên nhân để các chất hữu cơ bị phân hủy thành N2, CO2 và nước. Ở cùng mặt này, nước đã được xử lý sẽ được dẫn ra ngoài ở một vị trí khác.

Ở mặt còn lại của pin xử lý, H2 sẽ được tạo thành và thoát ra ngoài.

Đây là phương pháp hiện đại, cathode không tiếp xúc với nước thải, không cần sự hỗ trợ của chất điện phân, không hỏng điện cực, xúc tác giá thành thấp và tiêu thụ rất ít năng lượng.

Từ vựng:

–          DC power: dòng điện một chiều

–          Influent wastewater cod: Nước thải có chứa COD ( chất oxy hóa cần oxy)

–          Treated effluent: Nước đã xử lý

–          Cell: Pin

–          Wastewater contacts anode only: nước thải chỉ tiếp xúc với cực dương

–          No supporting electrolyte: không cần chất điện phân

–          Low cost catalysts: giá xúc tác thấp

–          No electrode fouling or deterioration: không bị hỏng điện cực

–          Operating method : phương pháp hoạt động

–          Low energy consumption : Tiêu thụ ít năng lượng