Home Sinh Hóa Quá trình sản xuất tế bào gốc cho người

Quá trình sản xuất tế bào gốc cho người

1,622 views
0

Hình 7. Quá trình sản xuất tế bào gốc cho con người

+ Giải thích:

Người ta lấy mẫu xét nghiệm từ người đang mang mầm bệnh, rồi cấy lên đó loại vi khuẩn có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, sau khi kiểm tra, nếu vi khuẩn đó phát huy tác dụng thì người ta sẽ nhân bản lên với số lượng nhiều hơn và tiêm vào người mang bệnh.

+ Các từ trong hình:

Donor screening for human pathogens: Phim chụp bộ phận con người chứa mầm bệnh

Tissue sample: Mẫu mô (tế bào)

Specimen processing: Quá trình làm mẫu xét nghiệm

Primary culture: Cấy vi khuẩn lên mẫu

Master cell bank testing humen pathogens: Ngân hàng tế bào kiểm tra mầm bệnh ở người

Master cell bank vial: Lọ chứa vi khuẩn do ngân hàng tế bào cung cấp

Expansion in tissue culture: Sự phát triển của vi khuẩn sau khi cấy lên mô

Working cell bank: Ngân hàng làm việc tế bào

Additional testing for: bacteria, mycoplasma and endotoxin: Thử nghiệm với: vi khuẩn, khuẩn gây bệnh hô hấp, nội độc tố

Injection: Tiêm lên người