Home Sinh Hóa Quá trình xử lí nước thải

Quá trình xử lí nước thải

2,020 views
0

Hình 15. Quá trình xử lí nước thải

+ GIải thích: Nước thải là nước đã qua sử dụng. Nước thải gia đình, các ngành công nghiệp khác nhau và kinh doanh. Nước thải có thể gồm nhiều thứ như các chất hóa học, dầu mỡ, … làm ô nhiễm môi trường. Do đó, nước thải cần được xử lí trước khi đưa ra môi trường. Quá trình xử lí nước thải được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, nước thải đi qua hệ thống lưới lọc, ở đây, lưới ngăn cản những vật thể có kích thước lớn, những vật có dạng cầu tròn, nhỏ có thể chui qua lưới. Tiếp đó, cát và sỏi lẫn trong nước sẽ được lắng tụ xuống đáy bình do trọng lực, sau đó tới bùn có trọng lượng nhỏ hơn cũng bị đóng rắn và lắng xuống phân hủy. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn khử trùng bằng khí clo hoặc tia cực tím. Giai đoạn cuối là loại bỏ các chất dầu, mỡ, rồi đưa ra môi trường.

+ Các từ trong hình:

Wastewater treatment process: Quá trình xử lí nước thải

Primary: Đầu tiên

Secondary:Thứ hai

Tertiary: Thứ ba

Coarse debris screen: Lưới thô

Primary clarification: Lọc thô

Aeration: Thông khí

Disinfection: Khử trùng

Effluent: Phun ra

Sand & grit removal: Cát và sỏi lọc

Solids sludge: Bùn đặc

Liquid: Thể lỏng

Activated sludge: Bùn hoạt hóa

Chlorine or ultraviolet light: clorua hoặc tia cực tím

Nutrient removal: Loại bỏ dinh dưỡng

Sludge digesters: Bùn phân hủy