Home Sinh Hóa Quy trình sản xuất ammoniac

Quy trình sản xuất ammoniac

3,426 views
0

Mô tả quy trình:

– Đầu tiên, khí methane sau khi loại lưu huỳnh được dẫn vào bình biến đổi hơi nước sơ cấp cùng với nước. Hỗn hợp này tiếp tục được dẫn vào bình biến đổi hơi nước thứ cấp. Tại bình này có sự góp mặt của không khí.

– Sau đó, hỗn hợp được dẫn lần lượt qua 3 bình phản ứng: bình biển đổi CO, bình loại CO2 và cuối cùng làbình biến đổi CO và CO2 cuối cùng. Khí tổng hợp sẽ tiếp tục đi vào công đoạn tiếp theo, đó là quá trình tổng hợp ammoniac.

– Cuối cùng, sau khi ammoniac được tổng hợp, sản phẩm thô sẽ đi qua bình tách loại sản phẩm lần cuối cùng trước khi thu được ammomiac tinh khiết. Khí tổng hợp không phản ứng sẽ quay trở lại bình tổng hợp ammonia để tiếp tục chuyển hóa.

Dịch thuật ngữ chuyên ngành:

– Water: nước.

– Methane: khí methane.

– Air: không khí.

– Removal of sulfur: Quá trình loại lưu huỳnh

– Primary steam reforming: Bình biến đổi hơi nước sơ cấp

– Secondary steam reforming: Bình biến đổi hơi nước thứ cấp

– Carbon monoxide conversion: Quá trình biến đổi CO

– Carbon dioxide removal: Quá trình loại CO2

– Final CO and CO2conversion: Quá trình biến đổi CO và CO2 cuối cùng.

– Synthesis gas: Khí tổng hợp.

– Ammoni systhesis: Bình tổng hợp amoniac

– Unreacted synthesis gas: khí tổng hợp không phản ứng

– Product separation: Bình phân tách phản ứng.

– Ammonia: Amoniac.

Ứng dụng:

– Trong nông nghiệp: Chất cung cấp nito trong quá trình làm phân bón.

– Trong công nghiệp: điều chế HNO3 , ure, xoda …