Home Sinh Hóa Quy trình sản xuất Bio

Quy trình sản xuất Bio

2,071 views
0

 

bioCác từ trong hình:

-Farm: nông trại

-Bedding: lớp lót

-Compost: phân ủ

-Fertilizer: phân hóa học

-Dewatering: khử nước

-Solids & Liquids: chất rắn & chất lỏng

-Long term liquid storage: dung dịch ủ lâu ngày

-Parasitic free compost like solid product: các chất được thải ra dưới dạng rắn

-Screw press: máy ép kiểu vít

-Digester: nồi chiết suất

-Cogeneration unit: đồng phát sinh (năng lượng)

-Electric energy: điện năng

-Onesite use: điện 1 chiều

-Power grid: lưới điện