Home Sinh Hóa Quy trình sản xuất của C*Traffordgold

Quy trình sản xuất của C*Traffordgold

1,736 views
0

Hình: Quy trình sản xuất của C*Traffordgold

Các từ trong hình:

-wheat intake: bể chứa bột mì

-silo: thùng chứa

-cleaning: làm sạch

-dry milling: nghiền nhuyễn (dạng khô)

-flour: bột

-bran: cám

-dough mixing: nhào, trộn hỗn hợp

-food, drink & pharma sector: thực phẩm, nước uống, dược phẩm

-wet separation: phân tách vật liệu ẩm

-glucose refinery: đường Glucose

-glucose syrups: dung dịch đường Glucose

-unrefinable starch & fibres: sợi và bột thô

-vital wheat gluten pellets: bột mì chứa gluten

-bakery sector: sản xuất bánh mì

-specialist animal feed: thực phẩm dành cho động vật

-fermentation and distillation: lên men và chưng cất

-alcohol: nước uống có cồn

-syrup: nước xi rô

-blender pellets: trộn bột

-moist feed: làm ẩm