Home Sinh Hóa Quy trình sản xuất ethanol từ nhiên liệu sinh học

Quy trình sản xuất ethanol từ nhiên liệu sinh học

4,030 views
0

Mô tả quy trình:

Chia làm 4 giai đoạn chính:

  1. Giai đoạn 1: Tiền xử lý: Đầu tiên, nguyên liệu sinh khối được cho vào cối nghiền nhỏ thành hạt, sau đó, hỗn hợp này cùng nước được chuyển đến bình pha trộn. Tiếp đó, hỗn hợp được chuyển đến bình nén hơi (ở 2000 C) trước khi đi qua bộ phận làm lạnh và khử độc.
  2. Giai đoạn 2: Giai đoạn đườnghóa: Tại giai đoạn này, hỗn hợp chất xơ được đường hóa rồi chuyển đên giai đoạn tiếp theo.
  3. Giai đoạn 3: lên men và tiệt trùng: Đường được lên men và tiệt trùng tại bình tiệt trùng.
  4. Giai đoạn 4: Thu hồi rượu ethanol: sản phẩm của quá trình lên men và tiêt trùng đươc chuyển san công đoạn chưng cất và tách nước. Ethanol là chất ta thu được sau quá trình chưng cất và tách nước, sản phẩm phụ được loại ra tại đáy bình. Cuối cùng, ethanol được chuyển đi chứa trong bình và đến nơi pha trộn nguyên liệu.

Dịch thuật ngữ chuyên ngành:

– Agric res woody material grasses: sinh khối (gỗ, cỏ …)

– Chipping grinding: Nghiền thành hạt

– Water: Nước

– Mixing tank: Bình trộn

– Steam explosion: quá trình hóa hơi

– Cooling & detoxifying:Làm lạnh và giải độc

– Pre-treatment: Tiền xử lý

– Cellulases: Chất xơ

– Saccharification: Bình hóa đường

– Yeast: Lên men

– Fermentation: Tiệt trùng

– Alcohol recovery: Thu hồi rượu.

– Distillation & dehydration:Chưng cất và tách hydro

– Spent material:vật liệu thừa

– Fuel blending: Pha trộn nguyên liệu.

Ứng dụng:

– Sản xuất bia, rượu trong công nghiệp.