Home Sinh Hóa Quy trình sản xuất ethylene dichloride

Quy trình sản xuất ethylene dichloride

2,597 views
0

Mô tả quá trình:

EDC được sản xuất với chất đầu là Etylen, oxy, clo và HCl. Quá trình này có thể được chia nhỏ thành 4 giai đoạn.

–       Giai đoạn 1: Đây là quá trình được sảy ra tại bình phản ứng – Oxy clo hóa. Etylen, oxi và HLC đươc nạp vào bình, với tác động của năng lượng, phản ứng diễn ra.

–       Giai đoạn 2: phản ứng clo hóa trưc tiếp với chất tham gia đó là etylen và clo.

–       Giai đoạn 3: Đây là quá trình làm sạch.

Hỗn hợp sản phẩm của giai đoạn 1 và 2 được trộn cùng nhau và làm sạch, trước khi đưa đến giai đoạn 4 đó là giai đoan thu EDC. Tai giai đoạn này, sản phẩm EDC đươc chứa tai bình và lấy ra nhờ hệ thống bơm.

Dịch thuật ngữ chuyên ngành:

            –           Chlorine/Oxygen: chất hóa học

            –           EDC: ethylene dichloride

            –           HCl gas: khí hidro chlorua

            –           Ethyllene tank: bình etylene

            –           Oxy Chlorination Reactor: Bình phản ứng clo hóa

            –           Direct Chlorination Reactor: Bình phản ứng clo hóa trực tiếp

            –           Purification: Làm sạch.

            –           EDC Receiver: Bộ phận  thu hồi ethylene dichloride.

            Ứng dụng thực tế:

– Là monomer quan trọng để tổng hợp Polyvinyl clorua.