Home Sinh Hóa Quy trình sản xuất formandehyde

Quy trình sản xuất formandehyde

2,064 views
0

Mô tả quy trình:

– Đầu tiên, methanol và không khí được nạp và bình hóa hơi đa chức năng. Tai đây, hơi nước đươc cấp vào tại phần trên và phân dưới của bình. Hỗn hợp sau khi được hóa hơi chuyển sang bình phản ứng oxi hóa.

– Bước tiếp theo, hỗn hợp sau phản ứng được lấy ra tại 3 vị trí khác nhau của bình phản ứng.

a. Tại vị trí đầu bình phản ứng oxy hóa: Hơi nước được chuyển vào ống hơi để làm mát bình hơi.

b. Tại vị trí giữa bình phản ứng: Hỗn hợp bay hơi được chuyển qua ống hơi vào tháp hấp phụ. Trong quá trình chuyển, nước mềm được thêm vào như là chất làm mát, còn vai trò của tháp hấp phụ là hấp phụ formandehyde và loại ra khí (sản phẩm phụ) không cần thiết.

c. Tại vị trí đáy bình oxy hóa: Sản phẩm được chuyển trực tiếp vào tháp hấp phụ để hấp phụ formandehyde.

–  Sản phẩm formadehit thu được tại đáy của tháp hấp phụ và khí thải thoát ra tại phần đỉnh của tháp. Trong quá trình hấp thụ này, sản phẩm có thể được hồi lưu vào phần giữa thân của tháp hấp phụ.

Dịch từ chuyên ngành:

– Methanol: Chất hóa học.

– Air: Không khí.

– Steam: Hơi.

– Solf water: Nước mềm.

– Multiple function evaporator: Bình hóa hơi đa chức năng.

– Oxidation reactor: Bình phản ứng oxi hóa.

– Steam drum: ống hơi.

– Absoption tower: Tháp hấp thụ

– Off gas: Loại khí.

– FM tank: bình formandehyde.

Ứng dụng thực tế:

– Trong công nghiệp: tổng hợp các hợp chất và vật liệu phức tạp hơn như nhựa urea formandehyde, nhựa melamine, nhựa phenol formandehyde, nhựa polyoxymethylene, 1,4 – butanediol …

– Chất khử trùng trong y tế.