Home Sinh Hóa Quy trình xử lý dioxin trong đất

Quy trình xử lý dioxin trong đất

1,564 views
0

Quy trình xử lý Dioxin trong đất có thể chia ra làm 2 giai đoạn với nhiều bước nhỏ khác nhau.

Giai đoạn 1 là quá trình tiền xử lý. Đất ô nhiễm sẽ được lấy  nhờ hệ thống hút chân không và được đưa qua máy nghiền trộn trước khi đến máy chiết tách.  Từ đây, cát và chất tổng hơp được tách loại còn các chất còn dư sẽ được chuyển qua bình chuyển trung gian. Tại đây, các thành phân này có thể được quay  lại quá trình chiết tách hoặc theo đi tới quá trình lọc cao áp.

Giai đoạn 2: các chất sau khi được lọc cao áp sẽ được trộn với các chất phụ gia tách loại clo trong máy trộn, trước khi được đưa vào thiết bị tính toán. Từ thiết bị này, lượng hỗn hợp vừa đủ sẽ được đưa sang lò sấy tách clo, nơi mà tách phần khí và phần rắn riêng rẽ. trong khi, phần khí sẽ được tách ra đi đến lo đốt khi khô, theo sau bởi việc làm lạnh và thải ra ngoài, chất rắn sẽ được đưa sang lò làm sạch nơi mà có sự hỗ trợ của nhiệt lượng từ lò gia nhiệt.

Cuối cùng, đất sạch sẽ thu được sau khi sản phẩm từ lò làm sạch được tách loại muối.

Từ vựng:

–          Vacuum suction vessel:Hút chân không

–          Crushing mixer: máy nghiền trộn

–          Cyclone:

–          Separator: máy tác

–          Aqgregate: Tổng hợp

–          Sand: cát

–          Washer: Chất dư

–          Hopper: Phễu

–          Fuel hopper: Phễu nhiên liệu

–          Intermediate tank: Bể trung gian

–          High filter press: Lọc cao áp

–          Belt conveyor: Băng tải

–          Dechlorination additives: phụ gia tách chlo

–          Mixer: Mấy trọn

–          Slurry tank: Binh chứa bã

–          Consolidation tank: Bình hợp nhất

–          Measure equipment: thiết bị tính toán

–          Dry/dechlorination furnace: Lò sấy/tách chlo

–          Purification furnace: lò làm sạch

–          Heating furnance: Lò gia nhiệt

–          Dry gas incinerator: Lò đốt khí khô

–          Exhaust cooler: Làm lạnh chất thải

–          Blower: Thổi

–          Exhaust cleaner: Làm sạch chất thải

–          Salt separator: Tách muối

–          Purified soil: Đất sạch