Home Sinh Hóa Quy trình xử lý kim loại nặng có trong nước thải

Quy trình xử lý kim loại nặng có trong nước thải

2,603 views
0

Quá trình xử lý kim loại nặng trong nước thải có thể áp dụng phương pháp mẻ hoặc phương pháp liên tục ( như trên hình).

Ở phương pháp liên tuc này, nước thải từ bể chứa sẽ được đưa đến hệ thống bình kết tủa, bể làm keo, nơi mà được điều chỉnh pH cho phù hợp và khuấy trộn với tốc độ cao. Hỗn hợp này tiếp tuc được đưa sang bể lắng, nơi mà tiếp tuc đươc kiểm soát pH. Tại bể lắng, trong khi phần nước sạch phía trên được đi tới bể chứa nước sach để cung cấp cho việc sử dụng ( hệ thống cấp nước thành phố, nhà máy để tái sử dụng hoặc tiếp tục tiệt trùng để thành nước siêu sạch), phần bùn lắng chứa kim loại nặng sẽ được đưa tới hệ thống lọc nhiều lớp để tách phần nước bùn quay trở lại bể chứa nước thải và phần bùn không nước được đưa đi sản xuất kim loại, cung cấp cho lò đốt hoặc được đưa đi đến bãi rác.

Quá trình xử lý nước sach thành nước siêu sạch có sự hỗ trợ của một loạt các quá trình như: dùng các bon hoạt tính, diệt khuẩn UV hay thẩm thấu ngược.

Trong tất cả các giai đoạn, các bơm và các van được sử dụng để đẩy và dẫn hướng cho dòng chảy.

–          Wastewater holding tank: Bình chứa nước thải

–          Raw waste water: bình chứa nước thô

–          Precipitation tank: Bình kết tủa

–          Pellu chemicals dosing units: Bình chứa hóa chất có bơm lưu lượng  và có khả năng khuấy trung bình

–          Recycle sludge water: Nước bùn tái sử dụng

–          Filtration media: Hệ thống lọc

–          Dewatered sludge bio: khủ nước bùn sinh học

–          To: metal recycler : kim loại tái sử dụng

–          incinerator : lò đốt

–          landfill: bãi giác

–          Clear water: lam trong nước

–          Sludge:bùn

–          Clear water holding tank: bình chứa nước sạch

–          Dump to multicipal Sewer: Đưa vào hệ thống thoát nước thành phố

–          To plant for reuse: để sử dụng

–          Further polishing: tiếp tuc xử lý

–          Ultra pure water to plant for reuse: nước siêu tinh khiết để sử dụng

–          Reverse osmosis: Thẩm thấu ngược

–          Electrodialysis

–          UV disinfection: tiệt trùng UV

–          Activated carbon: Các bon hoạt tính

–          Recycle clear water: Nước sạch tai sử dụng

–          On/off valses: van đóng mở

–          Continuous duty high speed mixers: Máy khuấy trọn tốc độ cao