Home Sinh Hóa QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CỐNG

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CỐNG

2,703 views
0
QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CỐNG
QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CỐNG

Giải thích: Nước cống được lọc nhiều lần để loại bỏ rác, cát, sỏi, … rồi được dẫn vào bể trộn có chứa chất keo tụ. Sau đó nước thải sẽ qua bể lọc để nước và bùn được tách riêng. Nước được khử trùng bằng tia cực tím rồi được xả ra sông, hồ, … hoặc dùng làm nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất. Bùn được khử nước và được dùng làm phân vi sinh hoặc được mang đi phân hủy.

Các từ trong hình:

 • Sewage: Nước cống
 • Coarse screening: Lọc thô
 • Fine screening: Lọc kĩ
 • Compacted screenings for offsite disposal: Nén bùn cặn để hủy rác ngoại vi
 • Grit removal: Lọc bỏ sạn
 • Sand and gravel removed for offsite disposal: Lọc bỏ cát và sỏi
 • Mixing chamber: Bể trộn
 • Coagulant added: Thêm chất keo tụ
 • Clarifier: Bể lọc
 • U.V. Disinfectant: Tia cực tím khử trùng
 • Treated water: Nước đã xử lý
 • Liquid sludge storage: Bể chứa bùn thứ cấp
 • Sludge dewatering: Khử nước ở bùn
 • Dewatered sludge site: Bể chứa bùn đã khử nước
 • Sludge transported offsite: Bùn được chuyển đi
         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%