Home Sinh Hóa . Quy trình xử lý nước thải yếm khí. Aerobic Waste...

. Quy trình xử lý nước thải yếm khí. Aerobic Waste Water Treatment Process

3,520 views
0

Nước thải yếm khí được xử lý qua nhiều giai đoạn với các sự hỗ trợ của nhiều thiết bị khác nhau.Nhìn chung, nước yếm khí được chia làm 2 dạng để xử lý.

Đầu tiên, nước từ quá trinh sản xuất giấy, tấm giấy hoặc nước thẩm thấu sạch được đưa vào bể kiểm soát PH, nơi mà sảy ra nhiều các quá trình nhỏ bên trong: trung hòa, kiêm soát liều lương dưỡng chất hay bảo quản. Ngồn nước thải từ các nhà máy bóc vỏ cây sẽ được gạn để lấy phần nước đưa sang bể điểu chỉnh pH còn phần cặn – bùn vỏ cây- được đưa sang bể trộn bùn. Từ bể pH, nước sẽ được đưa sang bể lắng đọng, phần lắng xuống sẽ được đưa đến bể trộn, trong khi phần nước sẽ được đưa qua lần lượt các bình phản ứng sinh hoc sau khi được làm lạnh. Nước sẽ được tiếp tục xử lý sinh vât trước khi chuyển sang quá làm trong để đưa qua lại sông. Trong các quá trình  sinh học này, khí luôn được suc vào bình phản ứng.

Bùn tại bể làm trong có thể quay lại hệ thống sinh học hoặc đưa đưa đi làm đặc, trước khi đưa vào bnhf trộn bùn.Tại bình trộn, bùn của các nguôn- nước thải vỏ cây, quá trình lắng đọng, quá trình làm trong- được trộn, sau đó đem phơi.Sau khi phần bùn đã đem phơi được hóa hơi, nó trở thành nguyên liệu cho các nhà máy hơi nước.

 Từ vựng:

–          Failure overflow: Nước tràn

–          Paper mill waste water: Nước thải sản xuất giấy

–          Board mill waste water: Nước thải sản xuất tấm giấy

–          Clear filtrate: thẩm thấu sạch

–          Debarkingplant waste water: nước thải từ việc bóc vỏ cây

–          Clarifier: lọc gạn

–          pH control basin: neutralization/nutrient dosage/reserve tank: Bể kiểm soát pH – Trung hòa, liều lượng dưỡng chất, bình bảo quản

–          sedimentation:Lắng đọng

–          cooling: Làm lạnh

–          primary sludge: Bùn non

–          bark sludge: bùn vỏ cây

–          biological sludge: bùn sinh học

–          mixed sludge: Bùn trộn lẫn

–          Sludge drying: Bùn khô

–          Steam: Bay hơi

–          Burning: Đốt

–          Steam power plant: Nhà máy hơi nước

–          Bioreactor: Phản ứng sinh học

–          Thickening: Cô đặc

–          aeration/biology: Sục khí/sinh vật học

–          compressor station: Máy nén khí

–          Clarification: Bể làm trong

–          Tertiary phase: 3 pha