Home Sinh Hóa Sự tái sử dụng của rác thải trong công nghiệp

Sự tái sử dụng của rác thải trong công nghiệp

1,795 views
0

Hình 8. Sự tái sử dụng rác thải công nghiệp

+ Giải thích:

Cùng với nhu cầu vô hạn của con người, khai thác tài nguyên rừng, biển,… để chế tạo ra sợi, bông, ca cốc, …phục vụ đời sống vật chất của con người. Nhưng sau một thời gian sử dụng, những sản phẩm ấy trở thành lượng rác thải rất lớn. Nếu đem đi tiêu hủy thì một ngày nào đó toàn thế giới sẽ toàn rác. Vì vậy, việc tái sản xuất, sử dụng rác là việc làm rất cần thiết của con người. Rác có thể đưa trở lại về quá trình sản xuất, quá trình chế tạo, chế biến, quá trình tổng lắp thành phẩm để tái tạo lại. Còn những loại rác thải không tái chế được thì đưa đi xử lí không gây ô nhiễm môi trường.

+ Các từ trong hình:

Material extraction:  Khai thác vật liệu

Processing: Quá trình

Component Fabrication: Chế tạo các chi tiết

Product Assembly: Tổng lắp sản phẩm

Packaging and Distribution: Đóng gói và phân phối

Use: Sử dụng

End of use processing: Kết thúc của quá trình sử dụng

Reuse: Tái sử dụng

Remanufacture: Tái sản xuất

Recycle: Tái chế

Waste Treatment: Xử lí rác