Home Sinh Hóa VÒNG ĐỜI CỦA BỌ RÙA

VÒNG ĐỜI CỦA BỌ RÙA

4,744 views
0

ladybird9

Giải thích: Vòng đời của bọ rùa thuộc kiểu biến thái hoàn toàn, gồm 4 giai đoạn: trứng, ấu trùng, nhộng và bọ rùa trưởng thành.

Dưới đây là vòng đời hoàn chỉnh của bọ rùa:

  1. Tiny yellow eggs are laid on leaves – they hatch in 3-7 days: Những quả trứng nhỏ màu vàng dính trên lá cây và sau 3-7 ngày trứng sẽ nở.
  2. Larva stage – 21 days: Giai đoạn ấu trùng – 21 ngày
  3. Pupae stage 5-7 days: Giai đoạn nhộng 5-7 ngày
  4. Adult ladybird: Bọ rùa trưởng thành