Home Sinh Hóa XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

4,071 views
0
XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI
XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Giải thích: Nước thải được xử lý trước (tùy ý) (xử lý cơ học) rồi qua xử lý sinh học (gồm xử lý thiếu khí và xử lý yếm khí). Sau đó nước thải sẽ qua bộ phận lọc để tách riêng phần nước và phần bùn. Hai phần này sẽ được xử lý riêng phù hợp.

Các từ trong hình:

 • Influent (Wastewater): Nước đầu vào (Nước thải)
 • Headworks: Cống nước
 • Optional Pre-treatment: Xử lý trước tùy ý
 • Optional Anoxic Stage: Bước xử lý thiếu khí tùy ý
 • Aeration Venturi/ Fine Bubble: Ống sục khí
 • Open Anaerobic: Công nghệ yếm khí
 • Setting Zone/ Clarifier: Bộ phận lọc
 • Sludge Recycle: Tái sử dụng bùn thải
 • Sludge Treatment: Xử lý bùn thải
 • Optional Polishing: Làm bóng tùy ý
 • Optional Disinfection: Khử trùng tùy ý
 • Treated Effluent: Dòng chảy ra đã xử lý
 • Optional Discharge: Thải tùy ý
 • Optional Recycle: Tái sử dụng tùy ý
 • Irrigation: Tưới tiêu
         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%