Home Vật liệu BÊ TÔNG ĐƯỢC SẢN XUẤT THẾ NÀO?

BÊ TÔNG ĐƯỢC SẢN XUẤT THẾ NÀO?

1,594 views
0
aa
Bê tông được sản xuất như thế nào?

Giải thích: Bê tông được sản xuất từ các nguyên liệu sau: xi măng (15%), nước (10%), cát (25%), sỏi (50%).

Các từ trong hình:

  1. Cement: Xi măng
  2. Water: Nước
  3. Sand: Cát
  4. Gravel: Sỏi
  5. Concrete Mixer: Máy trộn xi măng