Home Vật liệu GẠCH ĐƯỢC SẢN XUẤT NHƯ THẾ NÀO?

GẠCH ĐƯỢC SẢN XUẤT NHƯ THẾ NÀO?

1,990 views
0
Gạch được sản xuất như thế nào?
Gạch được sản xuất như thế nào?

Giải thích: Nguyên liệu được máy xúc đưa vào máy cấp liệu thùng, từ đây hỗn hợp được chuyển sang máy cán thô, nếu cần có thể qua máy cán mịn. Tiếp theo, hỗn hợp được đưa vào máy nhào trộn, nếu cần có thể đưa vào máy trộn mịn. Sau đó, hỗn hợp được đưa vào máy làm gạch, qua thiết bị cắt để thành gạch mộc. Sau khi được đưa qua 1 số lò hầm, gạch mộc sẽ chuyển thành gạch thành phẩm và được xếp kho.

Các từ trong hình:

 • Loader: Máy xúc
 • Box feeder: Máy cấp liệu thùng
 • Roller crusher: Máy cán thô
 • Fine crusher (optional): Máy cán mịn (tùy ý)
 • Mixer: Máy nhào trộn
 • Fine mixer (optional): Máy nhào trộn mịn (tùy ý)
 • Brick machine: Máy làm gạch
 • Cutting equipment: Thiết bị cắt
 • Stacker: Xe xếp chồng
 • Kiln car: Lò hầm có xe goòng chở gạch
 • Tunnel kiln: Lò hầm
 • Final brick zone: Khu chứa gạch thành phẩm