Home Vật liệu GẠCH ĐƯỢC TẠO RA BẰNG CÁCH NÀO?

GẠCH ĐƯỢC TẠO RA BẰNG CÁCH NÀO?

1,792 views
0
a2
Gạch được tạo ra bằng cách nào?

Giải thích: Đất sau khi lọc được trộn vớt cát và nước, nén lại bằng khuôn định hình hoặc cắt thành từng viên. Tiếp theo, gạch được sấy khô từ 24 đến 48 giờ. Sau đó gạch được nung ở nhiệt độ từ 2000C đến 1300­0C rồi được làm nguội từ 48 đến 72 giờ. Cuối cùng, gạch được đóng gói và mang đi phân phối.

Dưới đây là quy trình hoàn chỉnh để sản xuất gạch:

 1. Digger: Máy đào
 2. Roller: Băng chuyền
 3. Mould: Khuôn định hình
 4. Drying oven: Lò sấy
 5. Kilin: Lò nung gạch
 6. Cooling chamber: Buồng làm mát
 7. Packaging: Đóng gói
 8. Delivery: Phân phối

Các từ trong hình:

 • Clay: Đất sét
 • Metal grid: Lưới lọc nguyên vật liệu
 • Sand + Water: Cát + nước
 • Wire Cutter: Dây cắt bằng kim loại
 • Bricks: Gạch
 • Moderate: Mức trung bình
 • High: Mức cao