Home Vật liệu HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY

HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY

4,315 views
0
QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY
HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY

Giải thích: Gỗ thô được xẻ thành từng đoạn, rồi được băm thành dăm mảnh. Sau đó chúng được đưa vào máy nấu cùng những dăm mảnh mua thêm để tạo bột giấy thô. Bột giấy được rửa sạch và sàng lọc để loại bỏ cát và dăm mảnh còn sót. Vậy là ta đã có bột giấy sạch. Tiếp theo, bột giấy được sấy khô, sàng tách bã, cuộn lại và cho vào máy cắt. Sản phẩm là giấy ráp dùng làm bao bì. Quy trình thứ 2 là sản xuất giấy in. Bột giấy được tẩy trắng, sấy khô. Bột giấy được ép thành giấy trước khi được sấy khô lần cuối. Cuối cùng giấy được cuộn lại, đem cất vào kho.

Các từ trong hình:

 • Trees: Cây
 • Logs: Khúc gỗ
 • Chipping: Băm thành dăm mảnh
 • Purchased chips: Dăm mảnh mua thêm
 • Digester: Máy nấu
 • Pulp: Bột giấy
 • Washers: Máy đãi
 • Pulp screen: Máy sàng bột giấy
 • Clean pulp: Bột giấy sạch
 • Rough paper for boxes: Giấy ráp làm bao bì
 • Pulp former: Bột giấy ban đầu
 • Pulp dryers: Máy sấy khô bột giấy
 • Pulp reel: Sàng tách bã bột giấy
 • Pulp cutter: Máy cắt bột giấy
 • Paper bales: Kiện giấy
 • Refined paper for printing: Giấy tinh chế để in ấn
 • Pulp cleaners: Máy tẩy trắng bột giấy
 • Pulp dryers: Máy sấy khô bột giấy
 • Pulp presses: Máy ép bột giấy
 • Paper presses: Máy ép giấy
 • Paper dryers: Máy sấy khô giấy
 • Paper rolls: Cuộn giấy