Home Vật liệu KỸ THUẬT SẢN XUẤT KÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP NỔI

KỸ THUẬT SẢN XUẤT KÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP NỔI

5,734 views
0
KỸ THUẬT SẢN XUẤT KÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP NỔI
KỸ THUẬT SẢN XUẤT KÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP NỔI

Giải thích: Theo phương pháp nổi, sau khi nguyên liệu thô được nung chảy, hỗn hợp nóng chảy sẽ được dẫn vào bể nổi để tạo hình. Sau đó, hỗn hợp được cho vào lò ủ làm nguội dần. Sau khi được kiểm tra, kính sẽ được cắt tấm, mài bóng, rửa sạch và đóng gói.

Các từ trong hình:

 • Batch (Inputting materials): Chuyển (cho nguyên liệu vào lò)
 • Melting: Nung chảy
 • Float bath (Forming): Bể nổi (Định hình)
 • Lehr (Slow cooling): Lò ủ (Làm nguội chậm)
 • Cold end  (1st inspection, cutting): Đầu nguội (Kiểm tra lần 1, cắt kính)
 • Fine cutting/ chamfering: Cắt kính/ Vạt góc
 • 2nd inspection: Kiểm tra lần 2
 • Polishing: Mài bóng
 • Washing: Rửa sạch
 • Final inspection: Kiểm tra lần cuối
 • Packing/ shipping: Đóng gói/ Chuyển hàng