Home Vật liệu QUY TRÌNH SẢN XUẤT KÍNH NỔI

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KÍNH NỔI

4,825 views
0
QUY TRÌNH SẢN XUẤT KÍNH NỐI
QUY TRÌNH SẢN XUẤT KÍNH NỔI

Giải thích: Kính nổi (Float Glass) là kính tấm được sản xuất theo công nghệ kéo theo phương nằm ngang, nổi trên bề mặt thiếc nóng chảy. Đầu tiên, phôi liệu thô (thủy tinh cũ, cát trắng, đá vôi, …) được nung chảy ở khoảng 1600oC. Sau đó, hỗn hợp phôi liệu được tinh luyện thành hỗn hợp đồng nhất và được ủ ở khoảng 1.100oC. Tiếp theo, phôi liệu nóng chảy từ từ chảy vào bể thiếc và lan ra trên bề mặt thiếc nóng chảy, hình thành băng kính chất lượng cao với độ dày ổn định. Cuối cùng, băng kính được làm lạnh, điều chỉnh chất lượng và được cắt thành từng tấm.

Các từ trong hình:

  • Raw material mix: Trộn lẫn phôi liệu thô
  • Smelting ~ 1600oC: Nung chảy phôi liệu ở khoảng 1600oC
  • Refining: Tinh luyện hỗn hợp
  • Let it stand ~ 1.100oC: Ủ hỗn hợp ở khoảng 1.100oC
  • Liquid tin bath ~ 1.100oC – 600oC: Bể chứa thiếc nóng chảy ở khoảng 1.100oC – 600oC
  • Cool down ~ 600oC – 60oC: Làm lạnh ở khoảng 600oC – 60oC
  • Quality control by laser: Điều chỉnh chất lượng bằng tia lade
  • Cut-and break-machine: Máy cắt băng kính thành tấm
  • Automatic stacking: Tự động xếp chồng