Home Thời trang QUY TRÌNH SẢN XUẤT LỤA TƠ TẰM

QUY TRÌNH SẢN XUẤT LỤA TƠ TẰM

7,982 views
0
30769_4
Quy trình sản xuất lụa tơ tằm

Giải thích: Kén tằm được chọn lựa cẩn thận rồi sau đó, kén được luộc sôi lên. Tiếp theo kén được tháo sợi rồi xe sợi. Sợi tơ tằm được ngâm trong thuốc nhuộm. Bước cuối cùng là dệt vải.

Dưới đây là quy trình hoàn chỉnh để sản xuất vải lụa tơ tằm:

  1. Select: Chọn kén
  2. Boil: Đun sôi kén
  3. Unwind: Tháo sợi kén
  4. Twist: Xe sợi
  5. Weave: Dệt vải

Các từ trong hình:

  • Water: Nước
  • Thread: Sợi tơ
  • Dye: Thuốc nhuộm