Home Vật liệu QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỦY TINH CHỊU NHIỆT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỦY TINH CHỊU NHIỆT

4,632 views
0
QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỦY TINH CHỊU NHIỆT
QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỦY TINH CHỊU NHIỆT

Giải thích: Sau khi được nung chảy và lọc ở tầng 4, thủy tinh nóng chảy được dẫn vào khuôn để tạo hình ống. Sau đó các ống thủy tinh được cắt rời ra và được tôi luyện trở thành thủy tinh chịu nhiệt.

Các từ trong hình:

 • Electric furnace, glass melting and clarify (4th floor): Lò nung điện, nung chảy thủy tinh và lọc (tầng 4)
 • Mold controls size of tube: Khuôn quy định kích cỡ ống thủy tinh
 • Electric furnace and molds: Lò nung điện và khuôn
 • Mold: Khuôn
 • Molding (3rd floor): Đóng khuôn (tầng 3)
 • Molding (2rd floor): Đóng khuôn (tầng 2)
 • Molding & cutting (1st floor): Đóng khuôn và cắt (tầng 1)
 • Warehouse for tube: Kho đựng ống thủy tinh
 • Tube cutting: Cắt ống thủy tinh
 • Tube: Ống thủy tinh
 • Tube blowing: Thổi ống thủy tinh
 • Melted-edge: Nung chảy
 • Anneal: Tôi luyện
 • Finished product: Sản phẩm hoàn chỉnh
         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%